to top
  • Godziny Pracy:

Pon - Pt 8:00 do 17:00

Zadzwoń: +48 727 770 680

Koronawirus

Praca zdalna w dobie koronawirusa – najczęstsze pytania

Praca zdalna w dobie koronawirusa – najczęstsze pytania

O pracy zdalnej w ostatnim czasie, ze względu na zagrożenie koronawirusem, jest bardzo głośno. Postaram się krótko odpowiedzieć na kilka najczęściej zadawanych pytań tak, aby rozwiać Twoje wątpliwości.

Na początek jednak kilka słów wprowadzenia…

Mówiąc ogólnie, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. To szczególne uprawnienie pracodawcy wynika z nowych przepisów specustawy koronawirusowej, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystko po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa
SARS-CoV-2.

1. Czym jest praca zdalna?
Praca zdalna jest pracą wykonywaną poza miejscem jej stałego wykonywania. Oznacza to, że nie trzeba stawiać się w miejscu, gdzie ta praca zazwyczaj jest wykonywana. W praktyce pracą zdalną będzie najczęściej praca wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika. Może być to praca przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość (e-mail, telefon, wideokonferencje), ale nie musi. Może być to praca wykonywana bez tego typu środków komunikacji, tyle, że np. w domu.

2. Praca zdalna – dobra wola czy obowiązek pracownika?
Pracodawca ma możliwość wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej. To oznacza, że pracownik nie ma wyboru. Musi do polecenia się zastosować i „przerzucić” się na pracę w trybie zdalnym. Inaczej mówiąc, pracodawca może pracę zdalną pracownikowi po prostu narzucić.

3. Jakiej pracy może dotyczyć praca zdalna?
Odpowiedź na to pytanie jest krótka – pracy określonej w umowie o pracę. Nie jakiejkolwiek innej. Nadal przecież obowiązuje umowa o pracę, a więc i to na jaką pracę pracownik i pracodawca się umówili.

4. Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy zdalnej?
Nie. Co do zasady. Polecenie pracy zdalnej jest dla pracownika wiążące. Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest stosowanie się poleceń pracodawcy i to nie ulega zmianom nawet w tak wyjątkowej sytuacji w której się aktualnie z powodu epidemii znaleźliśmy. Inaczej byłoby, gdyby polecenie było sprzeczne z prawem lub umową o pracę albo nie dotyczyłoby pracy.

5. Czy jako pracownik mogę poprosić pracodawcę o pracę zdalną?
Jeśli przykładowo obawiasz się zagrożenia związanego z koronawirusem możesz oczywiście zaproponować swojemu szefowi wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. To tylko tyle, bo decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca, czyli Twój szef. Pracownik nie może narzucić tej formy świadczenia pracy swojemu pracodawcy i uzależnić od niej pracy w ogóle.

6. Wynagrodzenie za czas pracy zdalnej.
Dobrą informacją dla pracowników jest to, że w czasie wykonywania pracy zdalnej wynagrodzenie pracownika nie ulega żadnym zmianom. Co więc ważne, nie ulega obniżeniu tylko dlatego, że pracownik nie musi stawiać się w miejscu, gdzie zazwyczaj wykonuje pracę.

7. Gdzie praca zdalna może być wykonywana?
W miejscu wskazanym przez pracodawcę. Chodzi o to, aby było to miejsce inne, niż te miejsce stałego wykonywania pracy. Czy musi być to mieszkanie pracownika? Tak zapewne będzie najczęściej i najrozsądniej, ale nie jest wykluczone, aby tym miejscem było inne miejsce wskazane przez pracodawcę.

8. Praca zdalna, a obowiązki pracownika.
Fakt, że praca jest wykonywana np. we własnym mieszkaniu bez bezpośredniego nadzoru pracodawcy nie oznacza, że zmniejszył się zakres obowiązków pracowniczych. Pracownik nadal musi m. in. wykonywać polecenia pracodawcy i przestrzegać czasu pracy.

Jeśli masz jakieś pytania na które nie ma powyżej odpowiedzi albo inne wątpliwości dotyczące obecnej sytuacji wywołanej koronawirusem zapraszam do zakładki kontakt. Postaram się Tobie pomóc.


Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Lisy

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Lisy
ul. Wolności 8/10 (1 piętro)
46-300 Olesno
    +48 727 770 680
mlisy@lisykancelaria.pl

Partners