to top
 • Godziny Pracy:

Pon - Pt 8:00 do 17:00

Zadzwoń: +48 727 770 680

Prawo umów

SPORZĄDZANIE I ANALIZA UMÓW
Nie wiesz czy podpisać umowę? A może już ją podpisałeś i jest kłopot? Nie wiesz jakie są Twoje prawa i obowiązki?

Pomoc prawna z zakresu prawa umów. Obejmuje to sporządzanie, analizę i opiniowanie różnego rodzaju umów zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, jak i przedsiębiorcą, a konsumentem. Świadczona pomoc prawna to także doradztwo w zakresie oceny praw i obowiązków wynikających z umów oraz dochodzenie roszczeń umownych na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym, w tym roszczeń o wykonanie umowy i o zapłatę.

 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa pożyczki
 • umowa użyczenia
 • umowa najmu (w tym najmu lokali)
 • umowa sprzedaży
 • umowa zamiany
 • umowa dostawy
 • umowa kontraktacji
 • umowa dzierżawy
 • umowa leasingu
 • umowa cesji wierzytelności
 • umowa przejęcia długu
 • porozumienia wekslowe
 • umowa współpracy
 • inne umowy nienazwaneKancelaria Radcy Prawnego Mateusz Lisy

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Lisy
ul. Wolności 8/10 (1 piętro)
46-300 Olesno
    +48 727 770 680
mlisy@lisykancelaria.pl

Partners