to top
  • Godziny Pracy:

Pon - Pt 8:00 do 17:00

Zadzwoń: +48 727 770 680

Odszkodowania

Pomoc prawna na rzecz osób poszkodowanych

Odszkodowania

Miałeś wypadek, a Twój samochód został uszkodzony albo zniszczony? Ty również odniosłeś obrażenia?

Pomoc prawna na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych lub mówiąc inaczej komunikacyjnych. Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w razie błędów lekarskich oraz wypadków przy pracy, a także w drodze do i z pracy.

  • odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku
  • odszkodowania z ubezpieczenia AC pojazdu
  • świadczenia z polis ubezpieczeniowych za nieszczęśliwe wypadki - NNW
  • odszkodowania i zadośćuczynienia w razie błędów lekarskich
  • odszkodowania i zadośćuczynienia w razie wypadków przy pracy, a także w drodze do i z pracy
  • odszkodowania za szkody rolnicze
  • odszkodowania za szkody w mieniu - budynkach mieszkalnych i gospodarczych
  • odszkodowania z tytułu niewykonanych lub nienależycie wykonanych umów

W zakres pomocy prawnej z zakresu prawa odszkodowawczego wchodzi przede wszystkim reprezentacja poszkodowanych zarówno na etapie postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.
Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Lisy

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Lisy
ul. Wolności 8/10 (1 piętro)
46-300 Olesno
    +48 727 770 680
mlisy@lisykancelaria.pl

Partners