to top
 • Godziny Pracy:

Pon - Pt 8:00 do 17:00

Zadzwoń: +48 727 770 680

Koronawirus

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe i dofinansowanie.

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe i dofinansowanie.

Od 01 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy wprowadzające w życie tarczę antykryzysową w związku z epidemią koronawirusa. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy i np. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia?

 • Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – na okres od marca do maja 2020 r.

  Dla kogo?

  a) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą i zgłaszającą do ubezpieczenia społecznego do 10 osób

  b) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która składki opłaca wyłącznie na własne ubezpieczenie, pod warunkiem, że przychód osiągnięty w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekroczył kwoty 15.681,00 zł

  Z powyższego zwolnienia nie mogą skorzystać osoby, które założyły działalność gospodarczą 1 lutego 2020 r. albo później.

  WAŻNE!

  Zwolnienie przysługuje jedynie na wniosek składany do ZUS, a nie z urzędu. Wniosek można złożyć do 30 czerwca 2020 r. za cały okres.

 • Świadczenie postojowe – świadczenie przysługujące na wypadek przestoju spowodowanego koronawirusem

  Dla kogo?

  a) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  b) dla osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług

  Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

  - jeśli przedsiębiorca nie zawiesił działalności gospodarczej – musi nastąpić spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego; dodatkowo wysokość przychodu nie może przekraczać kwoty 15.681,00 zł

  - jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. – wysokość przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu nie może przekraczać kwoty 15.681,00 zł

  Z powyższego zwolnienia nie mogą skorzystać osoby, które założyły działalność gospodarczą 1 lutego 2020 r. albo później.

  Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca?

  - wysokość przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu nie może przekraczać kwoty 15.681,00 zł

  - umowa została zawarta nie wcześniej niż przed 1 lutego 2020 r.

  Jaka jest wysokość świadczenia postojowego?

  Świadczenie przysługuje, poza kilkoma wyjątkami, w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2.080,00 zł brutto. Świadczenie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Nie podlega również egzekucji. Przysługuje jednorazowo.

  WAŻNE!

  Świadczenie postojowe przysługuje jedynie na wniosek składany do ZUS, a nie z urzędu.

 • Dofinansowanie – celem sfinansowania części kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń

  Komu przysługuje?

  Dofinansowanie przysługuje zarówno mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom.

  Kiedy przysługuje dofinansowanie?

  Gdy doszło do spadku obrotów o co najmniej 30% albo 50% albo 80%. Od wysokości spadku uzależniona jest wysokość dofinansowania.

  Dofinansowanie przysługuje maksymalnie na 3 miesiące i przyznawane jest przez Starostę na wniosek.

Powyższe formy pomocy to nie całość tarczy antykryzysowej w związku z epidemią koronawirusa. Istnieje także możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz modyfikacje warunków pracy i płacy, jednak to temat na odrębny artykuł. Nie jest to kompleksowe omówienie poszczególnych form pomocy, ale nie taki jest cel i charakter tego artykułu.

Jeśli masz jakieś pytania na które nie ma powyżej odpowiedzi albo inne wątpliwości dotyczące obecnej sytuacji wywołanej koronawirusem zapraszam do zakładki kontakt. Postaram się Tobie pomóc.


Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Lisy

Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Lisy
ul. Wolności 8/10 (1 piętro)
46-300 Olesno
    +48 727 770 680
mlisy@lisykancelaria.pl

Partners